संपर्क

  • पत्ता: सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय लातूर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, मार्केट यार्ड, शिवनेरी गेट समोर, डालडा फॅक्टरी कंपाउंड, लातूर ४१३५१२

  • दूरध्वनी क्रमांक: 02485-258485

  • इमेल आईडी: [email protected]